Enerji yönetimi sistematik bir yaklaşımı gerektirir. Aynı zamanda kurum yönetimi tarafından tanımlanan, devam ettirilen ve desteklenen ve bütün departmanlarca kabul gören bütünsel bir yaklaşımı da gerektirir.  

 

Enerji tüketimi ölçüm verilerine dayanan enerji analizi, enerji tüketimi, enerji maliyetleri veya enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili kurumsal hedeflerin karar verilmesi için bir dayanak oluşturur.  

Kurumsal enerji analizi aracılığıyla enerji arzı ve enerji tüketim yapıları hakkında genel bir bakış ve şeffaflık sağlanır.  Bu noktada insan faktörü göz ardı edilmemeli, çalışanlar ve sorumlu birimler olası enerji tasarruf potansiyellerini belirleme konusunda bilinçlendirilmelidir.

İlk adım olarak mevcut verilerin kaydı gelmektedir. Bunun için elektrik ve doğalgaz faturaları gibi faturaların kaydı, belirli enerji tüketicilerinin listelenmesi gerekir. Bunların yanında mevcut ölçüm noktalarındaki sayaçlardan tüketim değerlerinin belirli aralıklarla okunması da gerekir.

İkinci adımda ise enerji tüketim verilerinin sürekli ve detaylı bir şekilde kaydının yapılması gelmektedir. Bu ölçüm, sistemdeki çeşitli gerilim seviyelerinde gerçekleştirilir ve en azından ana besleme hatları ve belirli alt tüketim gruplarını içermelidir. Otomatik veri okumanın yapıldığı tipik bir ölçüm sistemi belirtilen şekilde bir konfigürasyon içermelidir.

Üçüncü adımda ise toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi gelmektedir. Verimlilik trendlerinin değerlendirilmesi ve farklı koşullar için karşılaştırma olanakları için kesin enerji kullanım bilgilerinin eksikliğinden dolayı kWh/m², enerji maliyetleri/satışlar veya  enerji tüketimi/üretim hacmi gibi enerji katsayılarının oluşturulması ve değerlendirilmesinin son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır. Herbir işletme için yukarıda belirtilen enerji katsayıları gibi uygun referans değerleri ayrı ayrı tanımlanmalıdır.