Eğitimler
  • Kayıt

Otomasyon Sistemleri

MEKATRONIKA olarak eğitim alanındaki üstün tecrübemizi, bu kez işletmenizin üretim ve verimliliğinizi arttırmak için tüm süreçlerinizi gözden geçirip, en uygun ürün ve sistem çözümlerini sizlerin hizmetinize sunuyoruz.

Sistem çözümlerimiz ile ihtiyaçlarınızı belirliyor, üretim ve verimliliğinizi arttırmak için sizlere özel çözüm önerileri üretiyoruz. 

            Biz farklıyız.

            Yetenekliyiz.

            Enerjiğiz.

            Coşkuluyuz.

            Üretkeniz.

            Konusunda uzmanız.

            Tecrübeliyiz.

             İşte bütün bu ilkeler; birlikte   yapacağımız çalışmalarda, başarıya ulaşmak için sizleri MEKATRONIKA’ya bekliyoruz.

            İşletmenizde kuracağımız otomasyon sistemleri ile makinelerinizden elde edeceğiniz üretim ve verimlilik artışı gözle görülecek oranda artacaktır.

            Sanayi sektöründe verimliliğin artmasının, ülkemizin gelişmesini sürdürmesi açısından büyük önemi vardır. Mevcut imkanların daha iyi planlanması,revizyonu,doğru sistemlerin yerinde kurulması maliyeti düşürüp karlılığı arttırmaktadır.

            MEKATRONIKA olarak işletmenizin gelişip büyümesinde, kaynaklarınızı optimum düzeyde kullanmanızı sağlamak için ÇÖZÜM ORTAĞINIZ olmaya hazırız. 

 

SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

            Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği dünyamızda, işletmelerin küreselleşen sanayi hayatının zorlaşan rekabet koşullarında ayakta kalabilmeleri için, üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla sürekli stratejiler geliştirmek zorunda kalmışlardır.

            Sanayi sektörünün sürekli artan performans talebi, teknolojik yenilikleri takip etmeyi zorunluluk haline getirmiştir. Sektörün bu talebi yeni sistemlerin tasarlamasını, sistemsel iyileştirmeler ve revizyonların yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

            MEKATRONIKA olarak en önemli hedefimiz, üretim ve verimliliğinizi arttırmak için işletmenizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek yeni sistemler tasarlamak, optimum iyileştirmeler ve revizyonlar yapmaktır. Tasarlayıp uyguladığımız iyileştirme ve revizyonlar sonucunda elde edeceğiniz üretim ve performans artışı gözle görülebilecektir.

            Sistem ve makine dizaynı, işletmenizin yerinde incelenmesi ve işletmenize en uygun yerleşimin projelendirilmesi ile başlar.

            Tasarım; fonksiyonellik, kapasite, verimlilik, ergonomi, maliyet ve parça ömrü gözetilerek yapılır.

            İmalat aşamasında tasarım ile imalat arasında geri beslemeler yapılarak süreçlerin uyumlu olması sağlanır.

 

ÜRETİM, VERİMLİLİK ARTIŞI VE KRİTİK SORUNLAR

            İş dünyası, kaliteli üretimi ve verimliliği artmış işletmelerin küresel ekonomide rekabet edebilme de önemli bir avantajı olduğunu kabul etmektedir.

            İşletmeler otomasyon sistemlerini, rekabet koşullarının her geçen gün hızla arttığı dünyamızda, üretim ve verimliliklerini arttırmak amacı ile bütün süreçlerde giderek daha yaygın olarak kullanmaktadırlar.

             İşletmelerin uygun çözüm yöntemleri bulamaması, yanlış yönlendirilmesi, çözüm için kurulan sistemlerin iyi planlanmamış olması, değişik zamanlarda işletmeye alınan değişik sistemlerin birbirleri ile uyumlu çalışmaması maalesef işletmelerin iş ve zaman kaybına sebep olmaktadır.

            Otomasyon sistemlerinin işletmeye getirdiği, üretim kalitesi ve verimlilik avantajının kullanılabilmesi, en uygun çözüm yöntemlerinin bulunması, kurulacak sistemin iyi planlanması ve ileride kurulabilecek diğer sistemlerle de uyumlu çalışmasına bağlıdır.       

 

ÇÖZÜM NEDİR?

            Siparişten teslimata kadar tam otomatik olarak çalışacak bir işletmede ilk aşama otomasyon sistemlerinin kurulması, ikinci aşama ise değişik otomasyon sistemlerinin bir arada işletilmesini sağlarken operatör ve Üretim Yönetimi yazılımlarına bilgi aktaran SCADA yazılım sisteminin kurulmasıdır. 

            Supervisory Control And Data Acquisition  (Gözetleyici Denetim ve Veri Toplama) Bu yazılımlar otomasyon seviyesinde ortaya çıkan verileri, bilgiye dönüştürmekte ve fabrika çapında ortak bir iletişim platformu oluşturmaktadırlar.

            MEKATRONIKA olarak işletmenizde üretim ve verimliliği artırmada otomasyon sistemlerinizin planlanması, kurulması, revizyonu, işlemlerinizi deneyimli elemanlarımız ile gerçekleştirmekte sizlerin iş ve zaman kaybınızın önüne geçmekteyiz.

Addres:                                                                    Tel: 0224 443 00 71
Altınşehir Mah.Ata Bulvarı 241.Sok.No:20                 Fax: 0224 443 00 71 
Gizemler Plaza 2A Blok D:4 Nilüfer/BURSA               Mail:  Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

MEKATRONIKA

MEKATRONIKA, sektörümüzün en büyük sorunlardan birisi olan nitelikli teknik eleman ihtiyacının ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Otomotiv sektörü ile yakın ilişkilerde bulunarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalitede eğitimi sunmayı hedefleyen firmamız, teknolojik yenilikleri yakından takip eden, firma çalışanlarının sosyal ve kişisel gelişimini ön planda tutan bir vizyonla parlak bir gelecek sunma hedefindedir.

MEKATRONIKA olarak en önemli hedefimiz ise, işletmenizin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek yeni sistemler tasarlamak, optimum iyileştirmeler ve revizyonlar yapmaktır. Tasarlayıp uyguladığımız iyileştirme ve revizyonlar sonucunda elde edeceğiniz üretim ve performans artışı gözle görülebilecektir.