Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri

Enerji İzleme ve Yönetim Sistemleri

Enerji izleme ve yönetim sistemleri ile enerji verimliliğinin sağlanması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi günümüzde işletmeler için temel bir hedef haline gelmektedir. Enerji sistemlerinde verimliliği artırmak için ilk önce sistemde ne olup bittiği hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bunun için de enerji sistemine ait parametrelerin ve enerji talep değerlerinin düzenli bir şekilde ölçülmesi ve gerektiğinde bu ölçülen verilerin sistemde yapılacak kapsamlı bir analiz için mevcut olması gerekmektedir.


Enerji yönetim sistemleri, enerjinin satın alınma aşamasından tüketim aşamasına kadar sistematik, ekonomik ve ekolojik olarak enerjinin optimum kullanımı konusunda işletmelere yardımcı olur.Enerji yönetimi, süreçlerin enerji verimliliğini artırmada ve maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2   emisyonlarını azaltma konularında işletmelere kolaylıklar sağlar. Enerji maliyetlerine ek olarak işletmeniz için aşağıdaki gibi ek avantajlar da sağlar:

•   Vergi teşvikleri
•   Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi
•   Herbir nokta için enerji tüketimlerinin belirlenmesi
•   Arz güvenilirliğinin artması
•   Çevrenin korunması
•   Enerji sözleşmelerinde optimizasyon
•   Enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında çalışanların farkındalıklarının artırılması
•   Maliyet yönetimi: Enerji maliyetlerinin konuma dayalı tesbiti ve alt faturalama
•   Sürekli izleme sayesinde arızaların erken tespiti ve düzeltilmesi