Temel Seviye Elektropnömatik


KURS NO

M-EE-007

EĞİTİMİN ADI

TEMEL SEVİYE ELEKTROPNÖMATİK

HEDEF GRUP

Fabrikalarda üretim ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar, makine tasarımcıları.

AMAÇ

Bu seminerde katılımcı, pnömatik sistemlerin elektrik devreleriyle kumandasını yapabilecek ve elektrik standartlarını uygulayabilecek seviyeye gelecektir

SÜRE

20 saat

GEREKLİ ÖN BİLGİ

Temel seviye pnömatik bilgisi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

 

 • Temel pnömatik bilgilerin hatırlatılması.
 • Temel elektroteknik bilgilerinin tekrarlanması.
 • Selenoidli valfler hakkında bilgi.
 • Elektropnömatik devre sembolleri.
 • Mekanik ve elektrik devrelerin çizimi.
 • Açık ve kapalı kontak kavramının anlatılması.
 • Röle tekniğinin ve direkt/endirekt kumandanın öğretilmesi.
 • Mühürleme devrelerinin oluşturulması ve sinyalin bellekte saklanması.
 • Sensör çeşitleri ve çalışma prensipleri.
 • Limit switch ve sensör kullanarak konum kontrolü.
 • Zaman, adet ve basınç kontrolleri.
 • Start, stop butonları.
 • Otomatik / Manuel / Acil Stop kumandaları.
 • Çeşitli projelerin planlanması, normlara göre çizimi ve uygulanması, hata aranması.
 • Elektropnömatik standartlar.
 • Valf adaları hakkında bilgi ve uygulamalar.
 • PLC ile kumanda hakkında genel bilgi.
 • Elektropnömatik teknolojilerindeki yenilikler.